to request formally

listen to the pronunciation of to request formally
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to request formally в Английский Язык Турецкий язык словарь

invite
davet etmek

Sizi bir partiye davet etmek istiyorum. - I want to invite you to a party.

Bir taraftan seni yemeğe davet etmek için, diğer taraftan sana oğlumun evleneceğini söylemek için seni aradım. - I called you, on the one hand to invite you out to eat, and on the other to tell you my son is going to get married.

invite
davet et

Açılış törenine çok misafir davet etmeyi planlıyorum. - I plan to invite a lot of guests to the opening ceremony.

Onu davet etmeliydin fakat etmedin. - You ought to have invited him, but you didn't.

invite
{f} rica
invite
{f} istemek
invite
çanak tutmak
invite
yol açmak
invite
çağırmak
invite
yüreklendirmek
invite
davetiye çıkarmak
invite
{f} davet etmek, çağırmak: He invited only his close friends to the exhibit. Sergiye sadece en yakın arkadaşlarını davet etti
invite
{f} neden olmak
invite
invitingly davetkar bir şekilde
invite
{f} çekmek
invite
icrasını teklif etmek
Английский Язык - Английский Язык
invite
to request formally

  Расстановка переносов

  to re·quest for·mal·ly

  Турецкое произношение

  tı rikwest fôrmıli

  Произношение

  /tə rēˈkwest ˈfôrməlē/ /tə riːˈkwɛst ˈfɔːrməliː/

  Слово дня

  sexagesimal
Избранное