to register something as a trademark

listen to the pronunciation of to register something as a trademark
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to register something as a trademark в Английский Язык Турецкий язык словарь

trademark
marka

Ticari marka çok iyi bilinir. - The trademark is very well known.

Bunun onun ticari markası olduğunu düşünüyorum. - I think that is his trademark.

trademark
(Ticaret) ticaret markası
trademark
alameti farika
trademark
patent,ticari marka
trademark
{i} belirgin özellik
trademark
{i} ticari marka

Bunun onun ticari markası olduğunu düşünüyorum. - I think that is his trademark.

Betimleme, bir şirketin tescilli ticari markasını ihlal etti. - The depiction violated a company's registered trademark.

Английский Язык - Английский Язык
trademark
to register something as a trademark

  Расстановка переносов

  to reg·is·ter some·thing as a trade·mark

  Турецкое произношение

  tı recîstır sʌmthîng äz ı treydmärk

  Произношение

  /tə ˈreʤəstər ˈsəmᴛʜəɴɢ ˈaz ə ˈtrādˌmärk/ /tə ˈrɛʤɪstɜr ˈsʌmθɪŋ ˈæz ə ˈtreɪdˌmɑːrk/

  Слово дня

  recto
Избранное