to raise; to lift up; to cause to rise, to elevate; as, to rear a monolith

listen to the pronunciation of to raise; to lift up; to cause to rise, to elevate; as, to rear a monolith
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to raise; to lift up; to cause to rise, to elevate; as, to rear a monolith в Английский Язык Турецкий язык словарь

rear
{f} yetiştirmek

Annem bizi yetiştirmek için çok çalıştı. - My mother worked hard in order to rear us.

rear
gerideki
rear
(Arılık) üretme
rear
kaldırmak
rear
dikmek
rear
geri

Tom her zaman geri gitmeden önce dikiz aynasına bakar. - Tom always looks in the rearview mirror before he backs up.

rear
şahlanmak
rear
yukarı kaldırmak
rear
popo
rear
en geri saf
rear
{i} geri plân
rear
(isim) arka, geri, arka taraf, ters taraf, geri plân, kıç, popo, tuvalet
rear
{i} kıç
rear
(fiil) yetiştirmek, büyütmek, kaldırmak, yukarı kaldırmak, dikmek, inşa etmek, şahlanmak, yükseltmek
rear
{i} ters taraf
rear
dümdar
rear
{s} arkadaki
rear
(sıfat) arka, geri, arkadaki, art
Английский Язык - Английский Язык
rear
to raise; to lift up; to cause to rise, to elevate; as, to rear a monolith

    Расстановка переносов

    to raise; to lift up; to cause to rise, to elevate; as, to rear a mon·o·lith

    Произношение

    Слово дня

    flay
Избранное