to rain, moisten, make to drink, drench

listen to the pronunciation of to rain, moisten, make to drink, drench
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to rain, moisten, make to drink, drench в Английский Язык Турецкий язык словарь

wet
ıslatmak

Tom ayaklarını ıslatmaktan nefret eder. - Tom hates to get his feet wet.

Senin ayaklarını ıslatmaktan korkma. - Don't be afraid to get your feet wet.

wet
ıslak

Oturduğun koltuktaki boya hâlâ ıslak. - The paint on the seat on which you are sitting is still wet.

Zemin ıslak görünüyor. - The ground seems wet.

wet
{i} yağmurlu hava
wet
{s} içkili
wet
ıslamak
wet
-e işemek
wet
{i} isteksiz kimse
wet
ıslak,v.ıslat: adj.ıslak
wet
{f} içki ile kutlamak
wet
(İnşaat) ıslak, nemli
wet
(isim) martavalcı, ıslaklık, rutubet, yağmurlu hava, içki, içki yasağı karşıtı, isteksiz kimse
wet
{s} hatalı
wet
içki yasağ
wet
kim

İyi ki kimse ıslanmadı. - Luckily nobody got wet.

Hiç kimse kendi ellerini ıslatmadan başkasının gözyaşlarını kurulayamaz. - No one can dry another's tears without wetting his own hands.

wet
{i} içki
wet
{i} içki yasağı karşıtı
wet
{s} yağışlı

Seattle çok yağışlı bir iklime sahiptir. - Seattle has a very wet climate.

Bu yağışlı havadan bıktım. - I am fed up with this wet weather.

Английский Язык - Английский Язык
{v} wet
to rain, moisten, make to drink, drench
Избранное