to provoke an insolent person

listen to the pronunciation of to provoke an insolent person
Английский Язык - Турецкий язык
çirkefe taş atmak/çirkefi üzerine sıçratmak
to provoke an insolent person

  Расстановка переносов

  to pro·voke an in·so·lent per·son

  Турецкое произношение

  tı prıvōk ın însılınt pırsın

  Произношение

  /tə prəˈvōk ən ˈənsələnt ˈpərsən/ /tə prəˈvoʊk ən ˈɪnsələnt ˈpɜrsən/

  Слово дня

  annus mirabilis
Избранное