to provide the harmony for a melody

listen to the pronunciation of to provide the harmony for a melody
Английский Язык - Турецкий язык
Английский Язык - Английский Язык
harmonize
to provide the harmony for a melody

  Расстановка переносов

  to pro·vide the har·mo·ny for a Me·lo·dy

  Турецкое произношение

  tı prıvayd dhi härmıni fôr ı melıdi

  Произношение

  /tə prəˈvīd ᴛʜē ˈhärmənē ˈfôr ə ˈmelədē/ /tə prəˈvaɪd ðiː ˈhɑːrməniː ˈfɔːr ə ˈmɛlədiː/

  Слово дня

  footle
Избранное