to provide a template or pattern for

listen to the pronunciation of to provide a template or pattern for
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to provide a template or pattern for в Английский Язык Турецкий язык словарь

template
kalay ile kaplanmış levha
template
(Askeri) şeffaf levha
template
ana kalıp
template
{f} kalıp kullan
template
şablon
template
kalıp
template
takoz
template
gabari
template
mastar
template
şablon,v.kalıp kullan: n.kalıp
template
(Askeri) ŞEFFAF LEVHA: Bak. "templet"
Английский Язык - Английский Язык
template
to provide a template or pattern for

  Расстановка переносов

  to pro·vide a tem·plate or pat·tern for

  Турецкое произношение

  tı prıvayd ı templeyt ır pätırn fôr

  Произношение

  /tə prəˈvīd ə ˈtemplāt ər ˈpatərn ˈfôr/ /tə prəˈvaɪd ə ˈtɛmpleɪt ɜr ˈpætɜrn ˈfɔːr/

  Слово дня

  relucent
Избранное