to print new copy on a previously printed sheet

listen to the pronunciation of to print new copy on a previously printed sheet
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to print new copy on a previously printed sheet в Английский Язык Турецкий язык словарь

imprinting
(Pisikoloji, Ruhbilim) mühürleme
imprinting
belirleyim
imprinting
(Pisikoloji, Ruhbilim) basımlama
imprinting
{i} iç güdü
imprinting
{f} damga bas
imprinting
damgalayarak
imprinting
canlının kendi cinsini veya kendisini barındıranı tanımasını sağlayan doğal eylem
Английский Язык - Английский Язык
imprinting
to print new copy on a previously printed sheet

  Расстановка переносов

  to print new co·py on a previously printed sheet

  Турецкое произношение

  tı prînt nyu käpi ôn ı priviısli prîntıd şit

  Произношение

  /tə ˈprənt ˈnyo͞o ˈkäpē ˈôn ə ˈprēvēəslē ˈprəntəd ˈsʜēt/ /tə ˈprɪnt ˈnjuː ˈkɑːpiː ˈɔːn ə ˈpriːviːəsliː ˈprɪntəd ˈʃiːt/

  Слово дня

  duopoly
Избранное