to prescribe or administer medication

listen to the pronunciation of to prescribe or administer medication
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to prescribe or administer medication в Английский Язык Турецкий язык словарь

medicate
ilaçla tedavi et
medicate
içine ilaç katmak
medicate
{f} ilaç katmak
medicate
{f} ilaçla tedavi etmek
medicate
{f} ilaç vermek
medicate
{f} ilaçlamak
medicate
(Tıp) İçine ilaç almak
Английский Язык - Английский Язык
medicate
to prescribe or administer medication

  Расстановка переносов

  to pre·scribe or ad·min·is·ter me·di·ca·tion

  Турецкое произношение

  tı priskrayb ır ıdmînıstır medıkeyşın

  Произношение

  /tə prēˈskrīb ər ədˈmənəstər ˌmedəˈkāsʜən/ /tə priːˈskraɪb ɜr ədˈmɪnəstɜr ˌmɛdəˈkeɪʃən/

  Слово дня

  saturnine
Избранное