to practice the art of distillation

listen to the pronunciation of to practice the art of distillation
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to practice the art of distillation в Английский Язык Турецкий язык словарь

distill
{f} damıtmak
distill
{f} özünü çıkarmak
distill
imbikten çekilmek
distill
damlamak
distill
imbikten çekmek
distill
taktir etmek
distill
özünü almak
distill
damıt

Şimdi bu suyu damıtacağız. - Now we will distill this water.

Kömür katranının damıtılmasıyla elde edilen bileşenler aşağıda gösterildiği gibidir. - The components obtained by distillation of coal tar are as shown below.

distill
bkz.distil
distill
{f} damla damla akıtmak
distill
{f} saflaştırmak
distill
{f} imbikten geçmek
distill
{f} süzülmek
distill
{f} biçimlenmek
distill
{f} ayrıştırmak
Английский Язык - Английский Язык
distill
to practice the art of distillation

  Расстановка переносов

  to prac·tice the art of dis·til·la·tion

  Турецкое произношение

  tı präktıs dhi ärt ıv dîstıleyşın

  Произношение

  /tə ˈpraktəs ᴛʜē ˈärt əv ˌdəstəˈlāsʜən/ /tə ˈpræktəs ðiː ˈɑːrt əv ˌdɪstəˈleɪʃən/

  Слово дня

  testy
Избранное