to pollute; to cause some part of the environment to become poisonous

listen to the pronunciation of to pollute; to cause some part of the environment to become poisonous
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to pollute; to cause some part of the environment to become poisonous в Английский Язык Турецкий язык словарь

poison
zehirlemek

Tom'u zehirlemek için birçok girişim vardı. - There have been many attempts to poison Tom.

poison
zehir

Binlerce insan Bhopal Gaz Trajedisi'nde hayatlarını kaybetti ve bugün bile yüzlerce, hatta binlerce insan hâlâ zehirli gazın kötü etkilerinden muzdariptir. - Thousands of people lost their lives in the Bhopal Gas Tragedy, and even today hundreds of thousands of people still suffer from the ill-effects of the poisonous gas.

Bazı yılanlar zehirlidir. - Some snakes are poisonous.

poison
{i} zehir,zehir
poison
otalamak
poison
(Tıp) zehlr
poison
içki

Sami zehirli kapsülleri Leyla'nın içkisine boşalttı. - Sami emptied the poisonous capsules into Layla's drink.

Tom, Mary'nin içkisine zehir koydu. - Tom put poison in Mary's drink.

poison
{f} zehirle

Uygun şekilde kullanılırsa, belirli zehirler yararlı olacaktır. - Properly used, certain poisons will prove beneficial.

O yediği kirpi balığından zehirlendi. - He was poisoned by the globefish he ate.

poison
{i} ağı
poison
sem
poison
ifsat etmek
poison
zehir içirmek
poison
(isim) zehir, ağı, aşı, içki
poison
{f} zehir katmak
poison
poison gas zehirli poison hemlock
poison
büyük baldıran
poison
(fiil) zehirlemek, zehir katmak, zehir vermek
poison
bozmak
poison
ya mahsus ve dokununca vücudu zehirleyen bir çeşit
Английский Язык - Английский Язык
poison

That factory is poisoning the river.

to pollute; to cause some part of the environment to become poisonous

    Расстановка переносов

    to pollute; to cause some part of the en·vi·ron·ment to be·come poi·son·ous

    Произношение

    Слово дня

    jubilee
Избранное