to place to one's account; to put to the credit of; to assign; with to

listen to the pronunciation of to place to one's account; to put to the credit of; to assign; with to
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to place to one's account; to put to the credit of; to assign; with to в Английский Язык Турецкий язык словарь

account
hesap

İşte benim hesap numaram. - Here's my account number.

Ev hesaplarını eşim tutar. - My wife keeps the household accounts.

account
(Mukavele) hesap (vermek)
account
{i} hesap verme

Hesap verme mecburiyeti yoktu. - There was no accountability.

account
{i} önem

Başka bir kültürü yargılamadan önce kültürel göreceliği hesaba katmak önemlidir. - It's important to take cultural relativism into account before judging another culture.

Sorun, o nedenle önemlidir. - The problem is important on that account.

account
pusula
account
hesap görme
account
avantaj
account
tanım

Kaza tanımın sürücününkine uyuyor. - Your account of the accident corresponds with the driver's.

account
{f} açıklamak

O, nasıl kaçtığını açıklamak durumunda kaldı. - He gave an account of how he had escaped.

account
yakalamak rapor
account
{f} gözüyle bakmak
account
{f} saymak
account
itibar etmek account for hesap vermek
account
(fiil) açıklamak, açıklamasını yapmak, saymak; gözüyle bakmak; avlamak, yakalamak (av)
account
sebebini belirtmek
account
{i} sebep

CFIT son altı yıldır çarpışmaların sadece üçte birinin üzerinde olduğunu açıklamasına rağmen ölümlerin %53'üne sebep oldu. - Although CFIT accounted for just over a third of crashes in the past six years, it caused 53% of the deaths.

account
{i} röportaj; (birinin) anlattığı
account
sebebini izah etmek
account
{i} banka hesabı

Brian'ın cüzdan ve banka hesabında az para var. - There is a shortage of money in Brian's wallet and bank account.

Banka hesabı açacağım. - I'll open a bank account.

Английский Язык - Английский Язык
account
to place to one's account; to put to the credit of; to assign; with to

    Расстановка переносов

    to place to one's account; to put to the cred·it of; to assign; with to

    Произношение

    Слово дня

    bilk
Избранное