to pay for; to atone for

listen to the pronunciation of to pay for; to atone for
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to pay for; to atone for в Английский Язык Турецкий язык словарь

acquit
aklamak
acquit
(Kanun) beraat ettirme
acquit
(Kanun) suçsuz bulmak
dispense
(ilaç/reçete) hazırlamak
acquit
suçsuz bul
acquit
beraat ettirmek
acquit
temize çıkarmak
dispense
dağıtmak

Sanırım astlarıma öğüt dağıtmak zorunda olduğum yaşa ulaştım. - I guess I've reached the age where I have to dispense advice to my underlings.

acquit
(fiil) suçsuz çıkarmak, beraat ettirmek,temize çıkarmak, aklamak; muaf tutmak, ayrıcalık tanımak; ödemek
acquit
{f} muaf tutmak
acquit
acquit beraat ettir
acquit
{f} ayrıcalık tanımak
acquit
{f} ödemek
acquit
acquit oneself görevini yapmak
acquit
davranmak hareket etmek
acquit
acquit oneself well vazifesini iyi yapmak
acquit
temize çıkmak
dispense
yap- mak
dispense
tevzi etmek
Английский Язык - Английский Язык
dispense
acquit
to pay for; to atone for
Избранное