to order, direct medically, set, fix claim by prescription or immemorial use

listen to the pronunciation of to order, direct medically, set, fix claim by prescription or immemorial use
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to order, direct medically, set, fix claim by prescription or immemorial use в Английский Язык Турецкий язык словарь

prescribe
{f} reçete yazmak
prescribe
{f} (şartları/kuralları) belirtmek/tayin etmek
prescribe
{f} ilaç yazmak (doktor)
prescribe
(Tıp) ilaç yazmak
prescribe
(Tıp) reçete vermek
prescribe
tavsiye etmek
prescribe
yaz

Bir uzmana gitmen gerekir, şimdilik sana ilaç yazacağım. - You should go to specialist, for now I will prescribe you medicine.

Tom doktorun yazdığı ilacı aldıktan sonra biraz daha iyi hissetti. - Tom feels a little better after taking the medicine that the doctor prescribed.

prescribe
{f} buyurmak
prescribe
{f} emretmek
prescribe
salık vermek
prescribe
(Mukavele) nizam koymak; emretmek
prescribe
{f} zaman aşımına uğramak
prescribe
zaman aşımı ile hak kazanmak
prescribe
vermek zaman aşımına dayanarak hükümsüz kılmak
prescribe
zaman aşımına tabi olmak
Английский Язык - Английский Язык
{v} prescribe
to order, direct medically, set, fix claim by prescription or immemorial use

    Расстановка переносов

    to order, di·rect medically, set, fix claim by pre·scrip·tion or im·me·mo·ri·al use

    Произношение

    Слово дня

    annus mirabilis
Избранное