to open or access forcibly

listen to the pronunciation of to open or access forcibly
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to open or access forcibly в Английский Язык Турецкий язык словарь

force
zorlamak

Linda Dan'ı onunla evlenmeye zorlamak için asılsız gebelik iddialarında bulundu. - Linda made false claims of pregnancy to force Dan to marry her.

İkna genellikle zorlamaktan daha etkilidir. - Persuasion is often more effectual than force.

force
{f} baskı yapmak
force
{i} kuvvet

Amerikan kuvvetleri geri çekildi. - American forces were withdrawn.

Kaba kuvvet kullanırsan savaş başlatırsın. - Act too forcefully and you'll start a war.

force
{i} güç

Savaşın ilk birkaç saati içinde, Birlik güçleri kazanıyorlardı. - In the first few hours of the battle, Union forces were winning.

Japon güçleri Birmanya'ya yürüdü. - Japanese forces marched into Burma.

force
{f} sıkıştırmak
force
{i} kudret
force
{i} şiddet
force
{i} yürürlük

Jülyen takvimi Rusya'da yürürlükteydi. - The Julian calendar was in force in Russia.

Bu kanun hâlâ yürürlükte mi? - Is that law still in force?

force
(Politika, Siyaset) yasadışı şiddet
force
angarya
force
inandırma gücü
force
baskı

Şimdiye kadar Amerika Birleşik Devletleri kendini dünyanın polisi olarak adlandırdı ve askeri güce dayanarak baskıya devam etmektedir. - Up till now the United States has called itself the world's police and continues suppression relying on military force.

Sebzelerini yemesi için ona baskı yaptı. - She forced him to eat his vegetables.

force
(ısı vererek bitkiyi) vaktinden önce olgunlaştırmak
force
{i} yığın
force
{i} etki

İkna genellikle zorlamaktan daha etkilidir. - Persuasion is often more effectual than force.

force
tazyik
force
{f} ırzına geçmek
force
fors majör
Английский Язык - Английский Язык
force
to open or access forcibly

  Расстановка переносов

  to o·pen or ac·cess for·ci·bly

  Турецкое произношение

  tı ōpın ır äkses fôrsıbli

  Произношение

  /tə ˈōpən ər ˈakˌses ˈfôrsəblē/ /tə ˈoʊpən ɜr ˈækˌsɛs ˈfɔːrsəbliː/

  Слово дня

  gastronome
Избранное