to observe or inspect carefully or critically

listen to the pronunciation of to observe or inspect carefully or critically
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to observe or inspect carefully or critically в Английский Язык Турецкий язык словарь

examine
{f} incelemek

Bir kurbağayı, iç organlarını incelemek için kesip parçalara ayırdık. - We dissected a frog to examine its internal organs.

Diş hekimleri dişlerinizi incelemek için röntgen çekerler. - Dentists take x-rays to examine your teeth.

examine
{f} muayene etmek

Seni muayene etmek zorundayım. - I have to examine you.

examine
{f} yoklamak
examine
{f} sınav yapmak
examine
{f} dikkatle gözden geçirmek
examine
ayırtman
examine
{f} incelemek, tetkik etmek
examine
mümeyyiz
examine
mütalaa etmek
examine
müfettiş

Başvuru sahibi müfettişi olumlu olarak etkilemişti. - The applicant impressed the examiner favorably.

Müfettişler incelenmek için bir bardak ve bir çift çorap gönderdi. - The investigators sent a glass and a pair of socks to be examined.

examine
sınavdan geçirmek
examine
incele

Diş hekimleri dişlerinizi incelemek için röntgen çekerler. - Dentists take x-rays to examine your teeth.

Gümrük memurları kutuları inceledi. - The customs officials examined the boxes.

examine
tekşirmek
examine
(fiil) denetlemek, sorguya çekmek, yoklamak, sınamak, eleştirmek, muayene etmek, sınav yapmak, incelemek, sorgulamak
examine
{f} sınamak
examine
{f} eleştirmek
examine
{f} denetlemek
Английский Язык - Английский Язык
examine

He examined the crime scene for clues.

to observe or inspect carefully or critically

  Расстановка переносов

  to ob·serve or in·spect care·ful·ly or cri·ti·cal·ly

  Турецкое произношение

  tı ıbzırv ır înspekt kerfıli ır krîtîkli

  Произношение

  /tə əbˈzərv ər ənˈspekt ˈkerfəlē ər ˈkrətəklē/ /tə əbˈzɜrv ɜr ɪnˈspɛkt ˈkɛrfəliː ɜr ˈkrɪtɪkliː/

  Слово дня

  fauntleroy
Избранное