to move or wield with the hand; to swing; to wield; as, to sway the scepter

listen to the pronunciation of to move or wield with the hand; to swing; to wield; as, to sway the scepter
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to move or wield with the hand; to swing; to wield; as, to sway the scepter в Английский Язык Турецкий язык словарь

sway
{f} üzerinde etkisi olmak
sway
nüfuz
sway
dalgalanmak
sway
{i} sallanma
sway
sallanmak
sway
{f} sallan

Tom uyandığında yangın çıktığını ve ayrıca şimdi tamamen yalnız olduğunu gördü. Tek ses esintiyle sallanan bambunun hışırtısıydı. - When Tom awoke, he saw that the fire had gone out and, also, that he was now completely alone. The only sound was the susurration of the bamboo, swaying in the breeze.

Tom müzikle hafifçe sallanıyor. - Tom is swaying slightly with the music.

sway
sallamak
sway
iki yana veya ileri geri sallanmak
sway
bedenin ağırlığını vererek hisa etmek
sway
{f} etkilemek
sway
{f} saptırmak
sway
{f} hüküm sürmek
sway
(isim) sallanma, dalgalanma, etki, tesir, idare, hükmetme, egemenlik
sway
istediği tarafa yöneltmek
sway
{i} etki
sway
{f} hükmetmek
sway
{i} tesir
sway
{i} idare
Английский Язык - Английский Язык
sway
to move or wield with the hand; to swing; to wield; as, to sway the scepter

    Расстановка переносов

    to move or wield with the hand; to swing; to wield; as, to sway the scep·ter

    Произношение

    Слово дня

    flammable
Избранное