to misapply; to misinterpret designedly

listen to the pronunciation of to misapply; to misinterpret designedly
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to misapply; to misinterpret designedly в Английский Язык Турецкий язык словарь

pervert
{i} sapık

Bu yazarın kitapları bana uygun gelmiyor çünkü erotik tasvirler fazla sapıkça. - This author's books don't suit me because the erotic descriptions are too perverted.

Sosyal ağlarda hırsızlar, sahteciler, sapıklar veya katiller olabilir. Güvenliğiniz için, onlara inanmamalısınız. - There may be thieves, fakers, perverts or killers in social networks. For your security, you shouldn't believe them.

pervert
yanlış izah etmek
pervert
cinsel sapık
pervert
{f} -i yanlış yola saptırmak, -i yoldan çıkarmak, -i doğru yoldan ayırmak
pervert
ahlakını bozmak
pervert
doğru yoldan ayırmak
pervert
yanlış yola saptırmak
pervert
yoldan çıkarmak
pervert
baştan çıkarmak
pervert
ayartmak
pervert
perversive yanıltıcı
pervert
{i} din değiştirmiş kimse
pervert
{f} bozmak
pervert
saptır
pervert
cinsi sapık kimse
pervert
{f} çarpıtmak
pervert
{f} (sözü/anlamı) çarpıtmak
Английский Язык - Английский Язык
pervert
to misapply; to misinterpret designedly

    Расстановка переносов

    to misapply; to mis·in·ter·pret de·sign·ed·ly

    Произношение

    Слово дня

    gerent
Избранное