to memorize; to put something into memory

listen to the pronunciation of to memorize; to put something into memory
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to memorize; to put something into memory в Английский Язык Турецкий язык словарь

remember
{f} anmak
remember
hatırlamak

İsimleri hatırlamakta hep zorlanırım. - I always have trouble remembering names.

Arkadaşlarının kim olduğunu hatırlamak önemlidir. - It is important to remember who your friends are.

remember
selam
remember
{f} hatırda tutmak
remember
hatıra
remember
(Bilgisayar) unutmayın

Beni istasyonda karşılamayı unutmayın. - Remember to meet me at the station.

Pencereleri kapatmayı unutmayın. - Remember to shut the windows.

remember
hatırlama

Arkadaşlarının kim olduğunu hatırlamak önemlidir. - It is important to remember who your friends are.

Benim Japon öğretmenim fiil çekimlerini hatırlamamıza yardımcı olan bir şarkı kullanırdı. Hiç kimse gerçekten birlikte söylemezdi. - My Japanese teacher used to use a song to help us remember verb conjugations. No one really sang along.

remember
Remember me toBenden selam söyleyin
remember
aklına gelmek
remember
(to ile) -den selam götürerek
remember
(armağan/bahşiş/vb.) vermek
remember
-in selamını söylemek
remember
unutmamak

Yarın bu kitabı satın almayı unutmamak zorundayım. - I have to remember to buy this book tomorrow.

Bütün yapman gereken, bu üç basit adımı unutmamak. - All you need to do is remember these three very simple steps.

remember
{f} yâdetmek
remember
(fiil) hatırlamak, anımsamak, hatırda tutmak, anmak, düşünmek, yâdetmek, aklında tutmak, ihmal etmemek
remember
remembrancerhatırlatıcı şey veya kimse
remember
yad etmek
remember
{f} ihmal etmemek
remember
zihin
Английский Язык - Английский Язык
remember

Please remember this formula!.

to memorize; to put something into memory
Избранное