to meat of animals slaughtered according to the requirements of jewish law

listen to the pronunciation of to meat of animals slaughtered according to the requirements of jewish law
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to meat of animals slaughtered according to the requirements of jewish law в Английский Язык Турецкий язык словарь

kosher
turfa olmayan
kosher
(Gıda) museviler için turfa olmayan
kosher
(et/vb.) Yahudilere haram olmayan
kosher
temiz

Bir şey temiz değildi. - Something wasn't kosher.

kosher
(Din) (Yahudilik) Helâl olan gıda
kosher
uygun/temiz
kosher
{s} turfa olmayan, kaşer
kosher
{s} k.dili. dürüst
kosher
{s} temiz (yahudilerce)
kosher
{s} yahudi inançlarına uygun hazırlanan
Английский Язык - Английский Язык
kosher
to meat of animals slaughtered according to the requirements of jewish law

  Расстановка переносов

  to meat of animals slaughtered ac·cord·ing to the requirements of Jew·ish law

  Турецкое произношение

  tı mit ıv änımılz slôtırd ıkôrdîng tı dhi rîkwayrmınts ıv cuîş lô

  Произношение

  /tə ˈmēt əv ˈanəməlz ˈslôtərd əˈkôrdəɴɢ tə ᴛʜē rəˈkwīrmənts əv ˈʤo͞oəsʜ ˈlô/ /tə ˈmiːt əv ˈænəməlz ˈslɔːtɜrd əˈkɔːrdɪŋ tə ðiː rɪˈkwaɪrmənts əv ˈʤuːɪʃ ˈlɔː/

  Слово дня

  abacinate
Избранное