to manipulate carefully into a particular situation or position

listen to the pronunciation of to manipulate carefully into a particular situation or position
Английский Язык - Турецкий язык
Английский Язык - Английский Язык
coax

They coaxed the rope through the pipe.

to manipulate carefully into a particular situation or position

  Расстановка переносов

  to ma·ni·pu·late care·ful·ly in·to a par·ti·cu·lar si·tu·a·tion or po·si·tion

  Турецкое произношение

  tı mınîpyıleyt kerfıli întı ı pırtîkyılır sîçueyşın ır pızîşın

  Произношение

  /tə məˈnəpyəˌlāt ˈkerfəlē əntə ə pərˈtəkyələr ˌsəʧo͞oˈāsʜən ər pəˈzəsʜən/ /tə məˈnɪpjəˌleɪt ˈkɛrfəliː ɪntə ə pɜrˈtɪkjəlɜr ˌsɪʧuːˈeɪʃən ɜr pəˈzɪʃən/

  Слово дня

  crestfallen
Избранное