to manage; to conduct; to treat

listen to the pronunciation of to manage; to conduct; to treat
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to manage; to conduct; to treat в Английский Язык Турецкий язык словарь

demean
alçaltmak
demean
alçalt
demean
küçük düşürmek

Seni küçük düşürmek istemedim. - I didn't mean to demean you.

demean
küçük düşür

Senin kadar zeki olan insanları küçük düşürmemelisin. Hatırla: Ne kadar zeki olursan ol, daha zeki olan biri bile her zaman olacaktır. - You shouldn't demean people who aren't as smart as you are. Remember: no matter how smart you may be, there will always be someone even smarter.

Seni küçük düşürmek istemedim. - I didn't mean to demean you.

demean
demean oneself kendini küçültmek
demean
{f} alçaltmak, küçültmek
Английский Язык - Английский Язык
demean
to manage; to conduct; to treat
Избранное