to make unfit, disqualify, disable

listen to the pronunciation of to make unfit, disqualify, disable
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to make unfit, disqualify, disable в Английский Язык Турецкий язык словарь

unfit
formunda olmayan
unfit
{s} uygun olmayan: He is unfit for this job. Bu işe uygun biri değil
unfit
uygunsuz
unfit
uygun olmayan

Leyla uygun olmayan bir anne olarak kabul edildi. - Layla was considered an unfit mother.

unfit
elverişsiz hale getirmek
unfit
elverişsiz

Doktor görev için elverişsiz olduğumu söyledi. - The doctor said that I'm unfit for duty.

unfit
{s} yetersiz

Tom Mary'nin yetersiz bir anne olduğunu düşünüyordu. - Tom thought Mary was an unfit mother.

O iş için onun yetersiz olduğunu düşünüyorlar. - They consider him unfit for that job.

unfit
uymaz
unfit
{s} işe yaramaz
unfit
{s} sağlık açısından uygun olmayan; formunda olmayan
unfit
{f} işe yaramaz hale getirmek
unfit
kuvvetten düşürmek
unfit
unfit for service iş görecek halde olmayan
unfit
{f} yetersiz yapmak
unfit
ehliyetsizleştirmek
unfit
intibak etmez
Английский Язык - Английский Язык
{v} unfit
to make unfit, disqualify, disable

    Расстановка переносов

    to make unfit, disqualify, dis·a·ble

    Произношение

    Слово дня

    llano
Избранное