to make rich or fruitful, stock, store

listen to the pronunciation of to make rich or fruitful, stock, store
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to make rich or fruitful, stock, store в Английский Язык Турецкий язык словарь

enrich
{f} zenginleştirmek

Biz insanların hayatlarını zenginleştirmek istiyoruz. - We want to enrich people's lives.

Herkes ne pahasına olursa olsun kendilerini zenginleştirmek istiyor, ne pahasına olursa olsun. - Everyone wants to enrich themselves, at any cost, no matter what the cost.

enrich
{f} güçlendirmek
enrich
yakıt
enrich
değerini artırmak
enrich
zenginleştir

Karşılıklı farklılıklarımızla kendimizi zenginleştirelim. - Let us enrich ourselves with our mutual differences.

Solucan gübresi sürekli olarak toprağı zenginleştirir. - Worm castings continually enrich the soil.

enrich
{f} zengin etmek
enrich
{f} süslemek
enrich
{f} yüceltmek
enrich
gübrelemek
enrich
{f} koyulaştırmak
enrich
toprağı daha bereketli hale getirmek
enrich
süslemek tezyin etmek
enrich
zenginleşme
enrich
besin değerini artırmak
enrich
{f} değer katmak
enrich
enrichmentzenginleştirme
Английский Язык - Английский Язык
{v} enrich
to make rich or fruitful, stock, store

    Расстановка переносов

    to make Rich or fruitful, stock, store

    Произношение

    Слово дня

    flay
Избранное