to make or keep secret

listen to the pronunciation of to make or keep secret
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to make or keep secret в Английский Язык Турецкий язык словарь

secret
sır

Birisi düşmana sırrı sızdırdı. - Someone leaked the secret to the enemy.

O, asla sır saklayamaz. - She can never keep a secret.

secret
{s} gizli

Gizli servis onu saldırıya karşı koruyor. - The secret service guards him against attack.

Japon Diş Hekimleri Birliği sorunu Japon Diş Hekimleri Birliğinden LDP ye ait olan Diyet üyelerine yapılan gizli bağışlarla ilgili bir olaydır. - The Japanese Dentists Association affair is an incident concerning secret donations from the Japanese Dentists Association to Diet members belonging to the LDP.

secret
(Bilgisayar) parola
secret
esrar
secret
yaşırın
secret
gizemli

Belki bazen fazla gizemliyimdir. - Perhaps I'm sometimes too secretive.

Sen çok gizemli görünüyorsun. - You seem to be very secretive.

secret
gizem

Tom her zaman çok gizemliydi. - Tom was always very secretive.

Bu albümde saklı gizemli şarkı var. - There's a secret song hidden on this album.

secret
saklı

Görünen o ki, o sırrı saklıyor. - It seems that she is keeping that secret.

Onu saklı tutmak için hiçbir neden yok. - There's no reason to keep it a secret.

secret
esrarlı
secret
secret police gizli polis teşkilatı
secret
in on the sec
secret
secret service hafiye teşkilâtı
secret
(isim) bilinmeyen, sır, giz, gizem, gizli şey
secret
{i} gizli şey
secret
(Askeri) GİZLİ: Bu gibi bilgi ve malzemeye verilen gizlilik derecesi. Bak. "classified matter" ve "defense classification"
secret
muamma
secret
{i} giz

Gizli servis onu saldırıya karşı koruyor. - The secret service guards him against attack.

Bunu gizli tutmak niyetinde değildim. - I didn't mean to keep it secret.

secret
anlaşılmaz şey
Английский Язык - Английский Язык
secret

To prevent the elixir from reaching mankind and thereby upsetting the balance of the universe, two gods secret it away.

to make or keep secret

  Расстановка переносов

  to make or keep se·cret

  Турецкое произношение

  tı meyk ır kip sikrıt

  Произношение

  /tə ˈmāk ər ˈkēp ˈsēkrət/ /tə ˈmeɪk ɜr ˈkiːp ˈsiːkrət/

  Слово дня

  flammable
Избранное