to make one's initial formal appearance

listen to the pronunciation of to make one's initial formal appearance
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to make one's initial formal appearance в Английский Язык Турецкий язык словарь

debut
{i} (sahneye) ilk çıkış
debut
{i} bir genç kızın sosyeteye ilk defa takdimi
debut
ilk beliriş
debut
ilk çıkış (sahneye)
debut
sosyal bir alanda ilk beliriş
debut
sahneye ilk kez çıkış
debut
{i} başlangıç
debut
{i} toplum önüne ilk çıkış
debut
{i} sosyeteye ilk tanıtılış
debut
{i} sahneye ilk çıkış

Onun sahneye ilk çıkışı mevsimin en büyük sosyal olayı idi. - Her debut was the biggest social event of the season.

Английский Язык - Английский Язык
debut

Release 3.2 debuted to mixed reviews in Spring of 2004.

to make one's initial formal appearance

  Расстановка переносов

  to make one's in·i·tial for·mal ap·pear·ance

  Турецкое произношение

  tı meyk wʌnz înîşıl fôrmıl ıpîrıns

  Произношение

  /tə ˈmāk ˈwənz əˈnəsʜəl ˈfôrməl əˈpərəns/ /tə ˈmeɪk ˈwʌnz ɪˈnɪʃəl ˈfɔːrməl əˈpɪrəns/

  Слово дня

  detriment
Избранное