to make familiar by use; to habituate, familiarize, or inure; with to

listen to the pronunciation of to make familiar by use; to habituate, familiarize, or inure; with to
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to make familiar by use; to habituate, familiarize, or inure; with to в Английский Язык Турецкий язык словарь

accustom
alıştırmak
accustom
âdet edinmek
accustom
alışkın

O, seyahat etmeye alışkındır. - He's accustomed to traveling.

Tom yalnız başına olmaya alışkındı. - Tom was accustomed to being on his own.

accustom
alıştır

Kısa sürede kendini soğuk havaya alıştırdı. - He soon accustomed himself to cold weather.

Kendimi gürültüye alıştırmam uzun zaman aldı. - It took a long time to accustom myself to the noise.

accustom
itiyat peyda etmek be accustomed to itiyadında olmak alışkın olmak
accustom
alıştırmak accustom oneself alışmak
accustom
(fiil) alıştırmak
Английский Язык - Английский Язык
accustom
to make familiar by use; to habituate, familiarize, or inure; with to

    Расстановка переносов

    to make fa·mil·iar by use; to habituate, familiarize, or inure; with to

    Произношение

    Слово дня

    ginglyform
Избранное