to make a formal objection to a juror

listen to the pronunciation of to make a formal objection to a juror
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to make a formal objection to a juror в Английский Язык Турецкий язык словарь

challenge
meydan okumak

Meydan okumak için hazırım. - I'm up for the challenge.

Ben senin otoritene meydan okumak istemedim. - I didn't mean to challenge your authority.

challenge
meydan okuma

Bu bir meydan okuma olur. - That would be a challenge.

Kaybedecek bir şeyi olmayan birine meydan okuma. - Don't challenge someone who has nothing to lose.

challenge
düelloya davet etmek
challenge
{i} kimlik sorma
challenge
(Kanun) reddi hakim
challenge
alnını karışlamak
challenge
karşı çıkma
challenge
karşılaşmaya davet
challenge
{f} meydan oku

İki hamlede, Kasparov meydan okuyucu kontrol edecektir. - In two moves, Kasparov will check the challenger.

Kaybedecek bir şeyi olmayan birine meydan okuma. - Don't challenge someone who has nothing to lose.

challenge
karşı çıkmak
challenge
{i} itiraz

Sami ona itiraz etmedi. - Sami didn't challenge that.

İtirazını kabul ediyorum. - I accept your challenge.

challenge
{f} hiçe saymak
challenge
{f} davet etmek (düello)
challenge
{f} kafa tutmak (Argo)
challenge
mücadeleye davet
challenge
{i} bağışıklık
challenge
boy ölçüşmek
challenge
{f} havlamaya başlamak
challenge
oy pusulasının geçersizliğinin veya seçmenin yetersizliginin iddia edilmesi
Английский Язык - Английский Язык
challenge
to make a formal objection to a juror

  Расстановка переносов

  to make a for·mal ob·jec·tion to a ju·ror

  Турецкое произношение

  tı meyk ı fôrmıl ıbcekşın tı ı cûrır

  Произношение

  /tə ˈmāk ə ˈfôrməl əbˈʤeksʜən tə ə ˈʤo͝orər/ /tə ˈmeɪk ə ˈfɔːrməl əbˈʤɛkʃən tə ə ˈʤʊrɜr/

  Слово дня

  ginglyform
Избранное