to loosen a thing by turning it

listen to the pronunciation of to loosen a thing by turning it
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to loosen a thing by turning it в Английский Язык Турецкий язык словарь

unscrew
gevşetilmiş
unscrew
çevirerek açmak
unscrew
döndüre döndüre açmak
unscrew
gevşet
unscrew
(neyinse) vidalarını sökmek
unscrew
vidalarını sökmek
unscrew
{f} vidalarını çıkarmak
unscrew
gevşetmek
unscrew
{f} vidaları çıkmak
unscrew

Tom kapağı açtı ve kavanozu Mary'ye uzattı. - Tom unscrewed the cap and handed the jar to Mary.

Английский Язык - Английский Язык
unscrew
to loosen a thing by turning it

  Расстановка переносов

  to loos·en a thing by turn·ing it

  Турецкое произношение

  tı lusın ı thîng bay tırnîng ît

  Произношение

  /tə ˈlo͞osən ə ˈᴛʜəɴɢ ˈbī ˈtərnəɴɢ ət/ /tə ˈluːsən ə ˈθɪŋ ˈbaɪ ˈtɜrnɪŋ ɪt/

  Слово дня

  publican
Избранное