to look affectedly soft

listen to the pronunciation of to look affectedly soft
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to look affectedly soft в Английский Язык Турецкий язык словарь

smirk
{f} yılışıkça sırıt
smirk
sırıtmak
smirk
yapmacıklı biçimde gülümsemek
smirk
{i} sırıtış
smirk
sırıtma

Çocuğun yüzünde yaramaz bir sırıtma vardı. - The boy had a mischievous smirk on his face.

Onların sapıkça sırıtmalarını görmek istemiyorum. - I do not want to see their perverted smirks.

smirk
{f} pişmiş kelle gibi sırıtmak
smirk
zoraki gülümse
smirk
{f} zorla gülümsemek
smirk
{i} (birinin kendinden memnun olduğunu gösteren) sırıtış
smirk
{f} cezalandırmak
smirk
{i} yapmacık gülümseme
smirk
zoraki gülümseme
smirk
{f} yapmacık gülümsemek
smirk
yapmacık tebessüm
Английский Язык - Английский Язык
{v} smirk
to look affectedly soft
Избранное