to keep secret

listen to the pronunciation of to keep secret
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to keep secret в Английский Язык Турецкий язык словарь

secret
sır

O sır sonsuza dek saklanamaz. - That secret can't be kept forever.

O, istediği zaman bir sırrı saklayabilir. - He is capable of keeping a secret when he wants to.

secret
{s} gizli

Gizli servis onu saldırıya karşı koruyor. - The secret service guards him against attack.

Japon Diş Hekimleri Birliği sorunu Japon Diş Hekimleri Birliğinden LDP ye ait olan Diyet üyelerine yapılan gizli bağışlarla ilgili bir olaydır. - The Japanese Dentists Association affair is an incident concerning secret donations from the Japanese Dentists Association to Diet members belonging to the LDP.

keep secret
gizli tutmak
keep secret
sır tutmak
keep secret
sır saklamak
secret
(Bilgisayar) parola
secret
gizemli

Tom her zaman çok gizemliydi. - Tom was always very secretive.

Neden bu kadar gizemlisin? - Why are you so secretive?

secret
gizem

Bu albümde saklı gizemli şarkı var. - There's a secret song hidden on this album.

Evren gizemlerle dolu. - The universe is full of secrets.

secret
saklı

Onu saklı tutmak için hiçbir neden yok. - There's no reason to keep it a secret.

Senden gizlim saklım yok. - I have no secrets from you.

secret
yaşırın
secret
esrar
secret
esrarlı
secret
secret police gizli polis teşkilatı
secret
secret service hafiye teşkilâtı
secret
(isim) bilinmeyen, sır, giz, gizem, gizli şey
secret
muamma
secret
{i} gizli şey
secret
(Askeri) GİZLİ: Bu gibi bilgi ve malzemeye verilen gizlilik derecesi. Bak. "classified matter" ve "defense classification"
secret
anlaşılmaz şey
secret
{i} giz

Japon Diş Hekimleri Birliği sorunu Japon Diş Hekimleri Birliğinden LDP ye ait olan Diyet üyelerine yapılan gizli bağışlarla ilgili bir olaydır. - The Japanese Dentists Association affair is an incident concerning secret donations from the Japanese Dentists Association to Diet members belonging to the LDP.

Gizli servis onu saldırıya karşı koruyor. - The secret service guards him against attack.

secret
in on the sec
Английский Язык - Английский Язык
secret
to keep secret

  Расстановка переносов

  to keep se·cret

  Турецкое произношение

  tı kip sikrıt

  Произношение

  /tə ˈkēp ˈsēkrət/ /tə ˈkiːp ˈsiːkrət/

  Слово дня

  fetor
Избранное