to judge before considering the evidence

listen to the pronunciation of to judge before considering the evidence
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to judge before considering the evidence в Английский Язык Турецкий язык словарь

prejudge
peşin yargıda bulunmak
prejudge
önceden hüküm ver
prejudge
önyargıyla yaklaşmak
prejudge
peşin hüküm ver
prejudge
{f} önyargıda bulunmak
prejudge
bir davayı ayrıntılarıyle dinlemeden hüküm vermek
prejudge
{f} peşin hüküm vermek
prejudge
{f} önyargılı olmak
prejudge
{f} önceden hüküm vermek
Английский Язык - Английский Язык
prejudge
to judge before considering the evidence

  Расстановка переносов

  to judge be·fore con·sid·er·ing the e·vi·dence

  Турецкое произношение

  tı cʌc bîfôr kınsîdırîng dhi evıdıns

  Произношение

  /tə ˈʤəʤ bəˈfôr kənˈsədərəɴɢ ᴛʜē ˈevədəns/ /tə ˈʤʌʤ bɪˈfɔːr kənˈsɪdɜrɪŋ ðiː ˈɛvədəns/

  Слово дня

  bilk
Избранное