to include the links used: at the bottom of the glossary

listen to the pronunciation of to include the links used: at the bottom of the glossary
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to include the links used: at the bottom of the glossary в Английский Язык Турецкий язык словарь

remember
{f} anmak
remember
hatırlamak

Onun adını hatırlamak çok zordur. - His name is very difficult to remember.

Biraz süt almayı hatırlamak zorundayım. - I have to remember to buy some milk.

remember
selam
remember
{f} hatırda tutmak
remember
hatıra
remember
(Bilgisayar) unutmayın

Beni istasyonda karşılamayı unutmayın. - Remember to meet me at the station.

Pencereleri kapatmayı unutmayın. - Remember to shut the windows.

remember
hatırlama

Bu albümü, okul günlerimi hatırlamadan asla göremem. - I never see this album without remembering my school days.

Arkadaşlarının kim olduğunu hatırlamak önemlidir. - It is important to remember who your friends are.

remember
Remember me toBenden selam söyleyin
remember
aklına gelmek
remember
(to ile) -den selam götürerek
remember
(armağan/bahşiş/vb.) vermek
remember
-in selamını söylemek
remember
unutmamak

Yarın bu kitabı satın almayı unutmamak zorundayım. - I have to remember to buy this book tomorrow.

Bütün yapman gereken, bu üç basit adımı unutmamak. - All you need to do is remember these three very simple steps.

remember
{f} yâdetmek
remember
(fiil) hatırlamak, anımsamak, hatırda tutmak, anmak, düşünmek, yâdetmek, aklında tutmak, ihmal etmemek
remember
remembrancerhatırlatıcı şey veya kimse
remember
yad etmek
remember
{f} ihmal etmemek
remember
zihin
Английский Язык - Английский Язык
remember
to include the links used: at the bottom of the glossary

    Расстановка переносов

    to in·clude the links used: at the bot·tom of the glos·sa·ry

    Произношение

    Слово дня

    recto
Избранное