to import or export in violation of the customs laws

listen to the pronunciation of to import or export in violation of the customs laws
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to import or export in violation of the customs laws в Английский Язык Турецкий язык словарь

smuggle
{f} kaçakçılık yapmak
smuggle
kaçakçılığı
smuggle
kaçırmak
smuggle
kaçakçılık  yap
smuggle
kaçakçılığı yapmak
smuggle
{f} gizlice çıkarmak
smuggle
smugglinggümrük kaçakçılığı
smuggle
kaçakçılık yap
smuggle
{f} gümrükten mal kaçırmak
smuggle
{f} gizlice sokmak (mektup vb.)
smuggle
{f} (birini/bir şeyi) (bir ülkeye veya yurtdışına) kaçırmak; kaçakçılık yapmak
smuggle
kaçır

Tom Mary'nin hastane odasına bir şişe viski kaçırdı - Tom smuggled a bottle of whiskey into Mary's hospital room.

smuggle
smugglergümrük kaçakçısı
smuggle
(fiil) kaçakçılık yapmak, gümrükten mal kaçırmak, gizlice çıkarmak, gizlice sokmak (mektup vb.)
Английский Язык - Английский Язык
smuggle
to import or export in violation of the customs laws

  Расстановка переносов

  to im·port or ex·port in violation of the cus·toms laws

  Турецкое произношение

  tı împôrt ır ekspôrt în vayıleyşın ıv dhi kʌstımz lôz

  Произношение

  /tə əmˈpôrt ər ˈekspôrt ən vīəˈlāsʜən əv ᴛʜē ˈkəstəmz ˈlôz/ /tə ɪmˈpɔːrt ɜr ˈɛkspɔːrt ɪn vaɪəˈleɪʃən əv ðiː ˈkʌstəmz ˈlɔːz/

  Слово дня

  caustic
Избранное