to imitate with intent to equal or surpass

listen to the pronunciation of to imitate with intent to equal or surpass
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to imitate with intent to equal or surpass в Английский Язык Турецкий язык словарь

emulate
{f} yarışmak
emulate
bir diğer kişiden daha iyisini yapmaya çalışmak
emulate
öykün
emulate
{f} benzerini veya daha iyisini yapmaya çalışmak; taklit etmeye çalışmak
emulate
benzet,öykün
emulate
{f} imrenmek
emulate
{f} özenmek
emulate
{f} benzemeye çalışmak
Английский Язык - Английский Язык
emulate
to imitate with intent to equal or surpass

  Расстановка переносов

  to i·mi·tate with in·tent to e·qual or sur·pass

  Турецкое произношение

  tı îmıteyt wîdh întent tı ikwıl ır sırpäs

  Произношение

  /tə ˈəməˌtāt wəᴛʜ ənˈtent tə ˈēkwəl ər sərˈpas/ /tə ˈɪməˌteɪt wɪð ɪnˈtɛnt tə ˈiːkwəl ɜr sɜrˈpæs/

  Слово дня

  encomium
Избранное