to heal a cut or other wound

listen to the pronunciation of to heal a cut or other wound
Английский Язык - Английский Язык
close up

With stitches, the cut should close up in a week to ten days.

to heal a cut or other wound

  Расстановка переносов

  to heal a cut or oth·er wound

  Турецкое произношение

  tı hil ı kʌt ır ʌdhır waund

  Произношение

  /tə ˈhēl ə ˈkət ər ˈəᴛʜər ˈwound/ /tə ˈhiːl ə ˈkʌt ɜr ˈʌðɜr ˈwaʊnd/

  Слово дня

  taboo
Избранное