to have too little regard for someone

listen to the pronunciation of to have too little regard for someone
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to have too little regard for someone в Английский Язык Турецкий язык словарь

undervalue
değerinden aşağı değer vermek
undervalue
küçümsemek
undervalue
{f} az değer biçmek
undervalue
{f} hafife almak
undervalue
{f} gerçek değerinden az değer vermek
Английский Язык - Английский Язык
undervalue
to have too little regard for someone

  Расстановка переносов

  to have too lit·tle re·gard for some·one

  Турецкое произношение

  tı häv tu lîtıl rıgärd fôr sʌmwʌn

  Произношение

  /tə ˈhav ˈto͞o ˈlətəl rəˈgärd ˈfôr ˈsəmˌwən/ /tə ˈhæv ˈtuː ˈlɪtəl rəˈɡɑːrd ˈfɔːr ˈsʌmˌwʌn/

  Слово дня

  taxis
Избранное