to grin unpleasantly or stupidly

listen to the pronunciation of to grin unpleasantly or stupidly
Английский Язык - Турецкий язык
sırıtmak
to grin unpleasantly or stupidly

  Расстановка переносов

  to grin unpleasantly or stu·pid·ly

  Турецкое произношение

  tı grîn ınplezıntli ır stupıdli

  Произношение

  /tə ˈgrən ənˈplezəntlē ər ˈsto͞opədlē/ /tə ˈɡrɪn ənˈplɛzəntliː ɜr ˈstuːpədliː/

  Слово дня

  impeach
Избранное