to govern, rule or control by superior authority or power

listen to the pronunciation of to govern, rule or control by superior authority or power
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to govern, rule or control by superior authority or power в Английский Язык Турецкий язык словарь

dominate
{f} hükmetmek
dominate
egemen olmak
dominate
hakim olmak
dominate
{f} (bir yere) hâkim olmak, tepeden bakmak
dominate
ağır basmak
dominate
-e bakmak
dominate
en önemli yeri tutmak
dominate
hakim ol

Sami'nin hikâyesi manşetlere hakim oldu. - Sami's story dominated the headlines.

dominate
-de etkin olmak
dominate
-den daha yüksekte olmak
dominate
{f} nüfuzlu olmak
dominate
{f} hâkim olmak, egemen olmak, hükmetmek
dominate
(Askeri) HAKİM OLMAK, TAHAKKÜM, NÜFUZ ETMEK
dominate
{f} nazır olmak
dominate
{f} egemenlik kurmak
dominate
egemen ol

O adamın sana egemen olmasına izin verme. - Don't let that man dominate you.

Sami çevresindeki insanlara egemen oldu. - Sami dominated the people around him.

Английский Язык - Английский Язык
dominate
to govern, rule or control by superior authority or power

    Расстановка переносов

    to govern, rule or con·trol by su·pe·ri·or au·tho·ri·ty or po·wer

    Произношение

    Слово дня

    chaperon
Избранное