to find fault (with something)

listen to the pronunciation of to find fault (with something)
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to find fault (with something) в Английский Язык Турецкий язык словарь

criticize
{f} tenkit etmek
criticize
eleştirmek

Kimse ülkemi eleştirmek istemiyor. - Nobody wants to criticize my country.

Genel bir kural olarak, eleştirmek kolaydır ama alternatif öneri üretmek zordur. - As a general rule, it's simple to criticize, but difficult to produce alternative suggestions.

criticize
eleştir

Cumhuriyetçi Parti liderleri Başkan Hayes'i eleştirdi. - Republican Party leaders criticized President Hayes.

O, vergileri artırdığı için eleştirildi. - He was criticized for raising taxes.

criticize
değerini ölçmek
criticize
yermek
criticize
eleştiri getirmek
criticize
eleştiride bulunmak
criticize
eleştir/kusur bul
criticise
atıp tutmak
criticize
{f} kritiğini yapmak
criticize
{f} kusur bulmak
criticize
kritize
criticize
ayıplamak
criticize
{f} -i tenkit etmek, -de kusur bulmak, -in olumsuz noktaları üzerinde durmak
criticize
{f} eleştirmek, tenkit etmek, değerini belirtmek için -i
criticize
kınamak
criticise
f., İng., bak. criticize
Английский Язык - Английский Язык
criticise
criticize
to find fault
criticise
to find fault (with something)
Избранное