to exert pressure; to bear heavily; to push, crowd, or urge with steady force

listen to the pronunciation of to exert pressure; to bear heavily; to push, crowd, or urge with steady force
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to exert pressure; to bear heavily; to push, crowd, or urge with steady force в Английский Язык Турецкий язык словарь

press
bastırmak
press
(Otomotiv) kalıp
press
sıkıp suyunu çıkarmak
press
yazılı basın
press
basın yayın
press
çabuklaştırmak
press
toplanmak
press
bası

Basın onun özel hayatıyla ilgileniyor. - The press is interested in his private life.

Kan basıncı sabitlenemez. - The blood pressure can't be determined.

press
makine

Makineyi çalıştırmak için bu butona basın. - Press this button to start the machine.

press
{f} bas

O, her gün kan basıncı ölçtürmek zorundadır. - He has to have his blood pressure taken every day.

Basın onun özel hayatıyla ilgileniyor. - The press is interested in his private life.

press
basım
press
{i} basın

Oda basın konferansının başlamasını bekleyen muhabirlerle tıka basa doluydu. - The room was jam-packed with reporters waiting for the press conference to begin.

Basın onun özel hayatıyla ilgileniyor. - The press is interested in his private life.

press
bahriye hizmetine zorlamak
press
{f} bastır

Kalabalık kapıya doğru bastırdı. - The crowd pressed toward the gate.

Yüzünü vitrine bastırdı. - He pressed his face against the shop window.

press
press baskı yap/bastır
press
{i} sıkacak
press
{i} matbaa makinesi
press
{i} basın, medya
press
{i} zorla askere alma
Английский Язык - Английский Язык
press
to exert pressure; to bear heavily; to push, crowd, or urge with steady force
Избранное