to exercise influence over, to suggest or dictate the behavior of

listen to the pronunciation of to exercise influence over, to suggest or dictate the behavior of
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to exercise influence over, to suggest or dictate the behavior of в Английский Язык Турецкий язык словарь

control
{f} kontrol etmek

Duygularımızı kontrol etmek bazen zordur. - It's sometimes difficult to control our feelings.

El yıkama, bakterileri kontrol etmek için bir yoldur. - Hand washing is one way to control bacteria.

control
{f} denetlemek
control
kontrol

Su yasası bir kaynak olarak suya sahip olma, kontrolü ve kullanımı ile ilgili hukuk alanıdır. - Water law is the field of law dealing with the ownership, control, and use of water as a resource.

Hiç kimse bizi kontrol edemez. - Nobody can control us.

control
yönetim

İnka İmparatorluğu yönetimi her şeyi kontrol etti. - The government of the Inca Empire controlled everything.

control
düzenlemek
control
(ç.) (uçak/vb.) kumanda donanımı
control
hakim olmak
control
{f} kontrol et

Öfkeyi kontrol etmek zordur. - Anger is hard to control.

Kendinizi kontrol etmelisiniz. - You must control yourself.

control
{f} denetle
control
{i} hakimiyet
control
(Askeri) (NATO) KONTROL YETKİSİ: Bir komutanın kendi komutası altında bulunanlardan başka birlik ve teşkillerin faaliyetleri üzerinde haiz olabileceği tam komuta yetkisinden daha az kısmi yetki. Bu yetki tamamen veya kısmen devredilebilir veya tahsis edilebilir
control
{i} denetim

Tom beni denetimde bıraktı. - Tom left me in control.

Tom, Xbox One denetimcisini DualShock 4'ün üstünde tercih ediyor. - Tom prefers the Xbox One controller over the DualShock 4.

control
{i} yönetim, idare, egemenlik, hâkimiyet
control
(Tıp) Gözlem altında tutmak, kontrol etmek
control
kumanda cihazları
control
control group deney yapılan
control
{f} idare etmek

Kaderi idare etmek isteyen asla barış bulamaz. - He who seeks to control fate shall never find peace.

Английский Язык - Английский Язык
control
to exercise influence over, to suggest or dictate the behavior of

    Расстановка переносов

    to ex·er·cise in·flu·ence over, to sug·gest or dic·tate the be·ha·vior of

    Произношение

    Слово дня

    tabula rasa
Избранное