to execise or have the power of memory; as, some remember better than others

listen to the pronunciation of to execise or have the power of memory; as, some remember better than others
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to execise or have the power of memory; as, some remember better than others в Английский Язык Турецкий язык словарь

remember
{f} anmak
remember
hatırlamak

Bunu hatırlamak kolay. - It's easy to remember.

Arkadaşlarının kim olduğunu hatırlamak önemlidir. - It is important to remember who your friends are.

remember
selam
remember
{f} hatırda tutmak
remember
hatıra
remember
(Bilgisayar) unutmayın

Pencereleri kapatmayı unutmayın. - Remember to shut the windows.

Lütfen mektubu postalamayı unutmayın. - Please remember to mail the letter.

remember
hatırlama

O beni hatırlamayabilir ama ben onu hatırlarım. - She may not remember me, but I do remember her.

Arkadaşlarının kim olduğunu hatırlamak önemlidir. - It is important to remember who your friends are.

remember
Remember me toBenden selam söyleyin
remember
aklına gelmek
remember
(to ile) -den selam götürerek
remember
(armağan/bahşiş/vb.) vermek
remember
-in selamını söylemek
remember
unutmamak

Yarın bu kitabı satın almayı unutmamak zorundayım. - I have to remember to buy this book tomorrow.

Bütün yapman gereken, bu üç basit adımı unutmamak. - All you need to do is remember these three very simple steps.

remember
{f} yâdetmek
remember
(fiil) hatırlamak, anımsamak, hatırda tutmak, anmak, düşünmek, yâdetmek, aklında tutmak, ihmal etmemek
remember
remembrancerhatırlatıcı şey veya kimse
remember
yad etmek
remember
{f} ihmal etmemek
remember
zihin
Английский Язык - Английский Язык
remember
to execise or have the power of memory; as, some remember better than others

    Расстановка переносов

    to execise or have the po·wer of memory; as, some re·mem·ber bet·ter than others

    Произношение

    Слово дня

    theriac
Избранное