to enjoy the present and not worry about the future; to live for the moment

listen to the pronunciation of to enjoy the present and not worry about the future; to live for the moment
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to enjoy the present and not worry about the future; to live for the moment в Английский Язык Турецкий язык словарь

seize the day
anı yaşa
seize the day
Carpe diem (Seize the day) Latin edebiyatının ünlü ozanı Hortoius’un bir dizesinde geçen (Od’lar İ, xi?) “gününü gün et”; “zamanın tadını çıkar” ya da “günü yakala” anlamındaki özdeyiş. Bu özdeyiş hazcı felsefenin bir savunusu gibi gözükse de aslında gelecek hakkında endişelenmek yerine yaşanılan anın değerine vurgulamak için yapılan bir uyarıdır. XıX. yüzyıl başlarında Byron’ın yapıtlarında sık sık geçen “günü yakala” (seiz the day), deneyimdeki hazzı, yaşanmış yaşanmıştaki önemi gözden kaçırmamayı salık verir. Kimi Hıristiyan manzumelerindeyse “günü anlamlı yaşa” anlamında kullanılan carpe diem, insanların bedenlerini uykuya hazırlamak yerine, ruhlarını ölüme hazırlamaları gerektiği konusunda örtük bir uyarı barındırır
Английский Язык - Английский Язык
seize the day
to enjoy the present and not worry about the future; to live for the moment

    Расстановка переносов

    to en·joy the pres·ent and not wor·ry a·bout the future; to live for the mo·ment

    Произношение

    Слово дня

    white elephant
Избранное