to engage in the process of recalling memories

listen to the pronunciation of to engage in the process of recalling memories
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to engage in the process of recalling memories в Английский Язык Турецкий язык словарь

remember
{f} anmak
remember
hatırlamak

Biraz süt almayı hatırlamak zorundayım. - I have to remember to buy some milk.

Arkadaşlarının kim olduğunu hatırlamak önemlidir. - It is important to remember who your friends are.

remember
selam
remember
{f} hatırda tutmak
remember
hatıra
remember
(Bilgisayar) unutmayın

Beni istasyonda karşılamayı unutmayın. - Remember to meet me at the station.

Lütfen mektubu postalamayı unutmayın. - Please remember to mail the letter.

remember
hatırlama

Bu albümü, okul günlerimi hatırlamadan asla göremem. - I never see this album without remembering my school days.

Arkadaşlarının kim olduğunu hatırlamak önemlidir. - It is important to remember who your friends are.

remember
Remember me toBenden selam söyleyin
remember
aklına gelmek
remember
(to ile) -den selam götürerek
remember
(armağan/bahşiş/vb.) vermek
remember
-in selamını söylemek
remember
unutmamak

Yarın bu kitabı satın almayı unutmamak zorundayım. - I have to remember to buy this book tomorrow.

Bütün yapman gereken, bu üç basit adımı unutmamak. - All you need to do is remember these three very simple steps.

remember
{f} yâdetmek
remember
(fiil) hatırlamak, anımsamak, hatırda tutmak, anmak, düşünmek, yâdetmek, aklında tutmak, ihmal etmemek
remember
remembrancerhatırlatıcı şey veya kimse
remember
yad etmek
remember
{f} ihmal etmemek
remember
zihin
Английский Язык - Английский Язык
remember

You don't have to remind him, he remembers very well.

to engage in the process of recalling memories

  Расстановка переносов

  to en·gage in the proc·ess of recalling memories

  Турецкое произношение

  tı engeyc în dhi prôses ıv rîkôlîng memıriz

  Произношение

  /tə enˈgāʤ ən ᴛʜē ˈprôˌses əv rəˈkôləɴɢ ˈmemərēz/ /tə ɛnˈɡeɪʤ ɪn ðiː ˈprɔːˌsɛs əv rɪˈkɔːlɪŋ ˈmɛmɜriːz/

  Слово дня

  theriac
Избранное