to engage in joyful activity in appreciation of an event

listen to the pronunciation of to engage in joyful activity in appreciation of an event
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to engage in joyful activity in appreciation of an event в Английский Язык Турецкий язык словарь

celebrate
kutlamak

O, onun doğum gününü kutlamak için bir partiydi. - It was a party to celebrate her birthday.

Noel'i kutlamak bir gelenektir. - It's a custom to celebrate Christmas.

celebrate
{f} bayram yapmak
celebrate
{f} göklere çıkarmak
celebrate
{f} anmak
celebrate
kutlama yapmak

Kutlama yapmak için burada değilim. - I'm not here to celebrate.

Biz kutlama yapmak için dışarı çıkıyoruz. - We're going out to celebrate.

celebrate
övmek
celebrate
kutla

Deniz Günü, temmuz ayının üçüncü pazartesi günü kutlanan, Japonya'nın ulusal bayramlarından biridir. - Sea Day is one of the Japanese national holidays celebrated on the third Monday in July.

Cumhuriyet Bayramı yirmi altı Ocakta kutlanır. - Republic Day is celebrated on the twenty-sixth of January.

celebrate
yönetmek aşai rabbani ayinini yönetmek
celebrate
{f} yönetmek (ayin)
celebrate
{f} ayin yapmak
celebrate
{f} aşai rabbani ayinini yönetmek
Английский Язык - Английский Язык
celebrate

I was promoted today at work—let’s celebrate!.

to engage in joyful activity in appreciation of an event

  Расстановка переносов

  to en·gage in joy·ful ac·ti·vi·ty in ap·pre·ci·a·tion of an e·vent

  Турецкое произношение

  tı engeyc în coyfıl äktîvıti în ıprişieyşın ıv ın ivent

  Произношение

  /tə enˈgāʤ ən ˈʤoifəl akˈtəvətē ən əˌprēsʜēˈāsʜən əv ən ēˈvent/ /tə ɛnˈɡeɪʤ ɪn ˈʤɔɪfəl ækˈtɪvətiː ɪn əˌpriːʃiːˈeɪʃən əv ən iːˈvɛnt/

  Слово дня

  argus
Избранное