to elect to an office by having no opposition

listen to the pronunciation of to elect to an office by having no opposition
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to elect to an office by having no opposition в Английский Язык Турецкий язык словарь

acclaim
{f} 1. bağırarak/alkışlayarak/tezahüratla (birini) (bir şey) ilan etmek: They acclaimed him emperor. Büyük bir tezahüratla onu imparator ilan
acclaim
{f} övmek
acclaim
övme
acclaim
bağırarak ilan etmek
acclaim
yürekten onaylama
acclaim
{f} alkışlamak
acclaim
{i} alkış

Seyirci, performansları için oyuncuları alkışladı. - The audience acclaimed the actors for their performance.

Onu alkışlarla imparator ilan ettiler - They acclaimed him emperor.

acclaim
{i} beğeni

Belediye başkanının konuşması çok beğeni ile karşılandı. - The mayor's speech was received with much acclaim.

acclaim
bağırmak
acclaim
anla,v.alkışla: n.alkış
acclaim
{i} tezahürat
acclaim
(Biyoloji) anla
acclaim
bağırarak ilân etmek
acclaim
{f} alkışlarla karşılamak
acclaim
bağırarak/alkışlayarak/tezahüratla (birini) (bir şey) ilan etmek: They acclaimed him emperor. Büyük bir tezahüratla onu imparator ilan
acclaim
{f} ilan etmek (alkışlarla)
Английский Язык - Английский Язык
acclaim
to elect to an office by having no opposition

  Расстановка переносов

  to elect to an of·fice by ha·ving no op·po·si·tion

  Турецкое произношение

  tı îlekt tı ın ôfıs bay hävîng nō äpızîşın

  Произношение

  /tə əˈlekt tə ən ˈôfəs ˈbī ˈhavəɴɢ ˈnō ˌäpəˈzəsʜən/ /tə ɪˈlɛkt tə ən ˈɔːfəs ˈbaɪ ˈhævɪŋ ˈnoʊ ˌɑːpəˈzɪʃən/

  Слово дня

  footle
Избранное