to effect a change of government

listen to the pronunciation of to effect a change of government
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to effect a change of government в Английский Язык Турецкий язык словарь

revolutionize
-i kökten değiştirmek
revolutionize
kökten değiştirmek
revolutionize
-de devrim yapmak
revolutionize
inkılabîleştirmek
revolutionize
devrim yap
revolutionize
{f} ayaklandırmak
revolutionize
{f} köklü değişiklik yapmak
revolutionize
{f} devirmek
revolutionize
{f} devrim yapmak
Английский Язык - Английский Язык
{v} revolutionize
to effect a change of government

  Расстановка переносов

  to ef·fect a change of gov·ern·ment

  Турецкое произношение

  tı ıfekt ı çeync ıv gʌvırmınt

  Произношение

  /tə əˈfekt ə ˈʧānʤ əv ˈgəvərmənt/ /tə əˈfɛkt ə ˈʧeɪnʤ əv ˈɡʌvɜrmənt/

  Слово дня

  sansculotte
Избранное