to dwell in the vicinity; to be a neighbor, or in the neighborhood; to be near

listen to the pronunciation of to dwell in the vicinity; to be a neighbor, or in the neighborhood; to be near
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to dwell in the vicinity; to be a neighbor, or in the neighborhood; to be near в Английский Язык Турецкий язык словарь

neighbor
{i} komşu

Komşumla ilginç bir muhabbet ettim. - I had an interesting conversation with my neighbor.

O, komşularımdan biri. - He is one of my neighbors.

neighbor
(isim) komşu
neighbor
{f} komşu olmak

Sadece iyi bir komşu olmak istiyorum. - I just want to be a good neighbor.

Sadece iyi bir komşu olmak istiyorum. - I only want to be a good neighbor.

neighbor
{f} bitişik olmak
neighbor
yaklaşmak
neighbor
bkz.neighbour
neighbor
bitişik

Biz bitişikteki komşuyuz. - We're next-door neighbors.

Tom Mary'ye bitişik komşuya gitmesini ve komşunun yardıma ihtiyacı olup olmadığını anlamasını söyledi. - Tom told Mary to go next door and see if the neighbors needed any help.

neighbor
{f} yanında olmak
Английский Язык - Английский Язык
neighbor
to dwell in the vicinity; to be a neighbor, or in the neighborhood; to be near
Избранное