to drop a ball that is in play

listen to the pronunciation of to drop a ball that is in play
Английский Язык - Английский Язык
fumble
to drop a ball that is in play

  Расстановка переносов

  to drop a Ball that I·s in play

  Турецкое произношение

  tı drôp ı bôl dhıt îz în pley

  Произношение

  /tə ˈdrôp ə ˈbôl ᴛʜət əz ən ˈplā/ /tə ˈdrɔːp ə ˈbɔːl ðət ɪz ɪn ˈpleɪ/

  Слово дня

  abut
Избранное